U hebt nog niets aan uw favorieten toegevoegd.

Om een artikel aan uw lijst met favorieten toe te voegen, klik op
U hebt niets in uw winkelwagen

Privacybeleid

Onderhavig Privacybeleid bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waarin de persoonsgegevens (hierna de "gegevens" genoemd) en cookies worden verwerkt.

De vennootschappen WONDERBOX SA, handelsnaam Wonderbox, en WONDERBOX SAS (hierna gezamenlijk "WONDERBOX" genoemd) hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en aan de manier waarop die kunnen worden verwerkt op de site www.wonderbox.be (hierna de "site" genoemd). Ze zien erop toe en verbinden zich ertoe dat de gegevens worden verzameld overeenkomstig Europese Verordening 2016/679 (hierna de" Verordening" genoemd).

Elk gebruik van de site impliceert dat u onderhavig document, dat primeert op elk ander document, zonder opmerkingen aanvaardt en er zich ten volle bij aansluit, behoudens bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegestaan door WONDERBOX.

Onderhavig Privacybeleid treedt in werking op 29/05/2018. Het annuleert en vervangt alle eerdere versies. WONDERBOX behoudt zich het recht voor om het op ieder ogenblik te wijzigen door er een nieuwe versie van te publiceren op de site. Bijgevolg verzoeken wij u om deze pagina regelmatig te bezoeken.

De nietigheid van een bepaling heeft niet de nietigheid tot gevolg van alle bepalingen van het Privacybeleid. De tijdelijke of blijvende niet-toepassing van een of meerdere bepalingen door WONDERBOX geldt niet als verzaking van haar kant.

1 - VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is:

WONDERBOX SAS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 10 279 961 euro, met maatschappelijke zetel gevestigd in 71 rue Desnouettes, 75015 PARIJS, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Parijs onder het nr. 508 244 548.  

2 - AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Bij uw gebruik van de site kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt. Het betreft de volgende gegevens:

 • Gegevens verbonden aan uw identiteit: Naam, voornaam, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum
 • Verbindingsgegevens: IP-adres, log-ins
 • Gegevens betreffende de opvolging van de bestelling: Aangekocht product, uitgevoerde prestatie, historiek van de bestellingen, mening over de prestatie, geraadpleegde producten, gebruik van een promotiecode, leveringsmiddelen en -kosten, detail van de aankoop, nr. van de geschenkcheque
 • Gegevens betreffende de betaling: Betaalwijze, betaalkaartgegevens, transactienummer
 • Het abonnement dat u eventueel bent aangegaan (newsletters, enz.).

Een asterisk geeft aan of het invoeren van de gegevens verplicht is of facultatief. Sommige gegevens worden automatisch verzameld bij uw handelingen op de site.

3 - DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING - DUUR

Doeleind Bewaringsduur Wettelijke basis

1. Verzending van newsletters, goede plannen en commerciële aanbiedingen van Wonderbox en getrouwheidsacties, prospecties, producttests, reclame- en promotieacties

3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.

2. Verzending van commerciële acties van de partners van Wonderbox

3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.

3. Uitvoering van statistische studies en/of meting van het publiek, het aantal bekeken pagina's of het aantal sitebezoeken

13 maanden vanaf de verzameling van de gegevens

Deze verwerking (i) gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening of (ii) is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 b) van de Verordening.

4. Fraudebestrijding

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL, of 3 jaar vanaf de wanbetaling in geval van niet-regularisatie

Zonder bestelling gebeurt deze verwerking op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening. In het kader van een bestelling gebeurt deze verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (goed beheer van de onderneming) overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 f) van de Verordening.

5. Uitvoering van bestellingen op de site en van de opvolgingsprocedure van de bestellingen

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Voor contracten afgesloten langs elektronische weg bedraagt de bewaringsduur 10 jaar (art. D213-2 Wetboek voor Consumentenrecht). Dezelfde bewaringsduur geldt voor de facturen (art. L123-22 van het Handelswetboek).

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

6. Bankkaartgegevens

De gegevens worden gedurende 14 dagen bewaard overeenkomstig Beschikking van de CNIL nr. 2017-222 van 20 juli 2017.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

7. Beheer van de omruil- of verlengingsaanvragen

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

8. Terbeschikkingstelling van een klantenaccount op de site (openen van uw klantenaccount, enz.)

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie of de verzameling of het laatste contact door de betrokkene, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen en van de maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

9. Personalisering van de content van onze site en/of van de reclameaanbiedingen die op onze site worden weergegeven en/of van de reclameaanbiedingen die u ziet wanneer u op het internet surft

13 maanden vanaf de verzameling van de gegevens

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.

10. Deelname aan getrouwheidsprogramma's, wedstrijden, enz.

3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

4 - BESTEMMELINGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De op de site verzamelde gegevens zijn bestemd voor WONDERBOX SAS, voor alle bedrijven waarover zij controle heeft en/of voor de partners en de verwerkers van WONDERBOX.

5 - DOORGEVEN VAN GEGEVENS

Uit principe zien wij erop toe dat de gegevens niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie of aan een land dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese Unie.

De gegevens kunnen echter buiten de Europese Unie worden doorgegeven in het kader van de volgende activiteiten:

 • Klantenrelatie
 • Exploitatie van de gegevens naar de sociale netwerken
 • Informaticaprestaties

In dat geval biedt WONDERBOX de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46. 2. d) van de Verordening in de vorm van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

In toepassing van artikel 13.1 f) van de Verordening worden de passende waarborgen hierna ter beschikking gesteld in artikel 13 van onderhavig Privacybeleid.

6 - WIJZE VAN VERZAMELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens kunnen worden verzameld wanneer u:

 • uw klantenaccount "Uw persoonlijke ruimte" aanmaakt;
 • een bestelling plaatst op onze site;
 • deelneemt aan een spel of wedstrijd;
 • op onze site surft en producten bekijkt;
 • contact opneemt met onze klantendienst;
 • een commentaar invoert.

7 - TOESTEMMING VAN MINDERJARIGEN 

Om te voldoen aan de wetgeving ter bescherming van minderjarigen, verzamelt noch verwerkt WONDERBOX persoonsgegevens van minderjarigen.

De op deze site beschikbare diensten zijn dus uitsluitend bestemd voor personen ouder dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar die een bestelling willen plaatsen of een account willen aanmaken moeten hun wettelijk vertegenwoordiger vragen om dat voor hen te doen.

8 - COOKIES

8.1 COOKIEBELEID

Bij de raadpleging van de site worden er cookies geplaatst in uw computer, gsm of tablet. Bij het ontwerp van onze site werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de noden en verwachtingen van onze klanten. Onder meer daarom gebruiken wij cookies om u bijvoorbeeld te kunnen identificeren en toegang te verkrijgen tot uw account. Deze pagina legt u uit hoe de cookies functioneren en hoe u ze kunt instellen.

8.2 DEFINITIE VAN EEN COOKIE

Een cookie is een tekstbestand dat bij het bezoek van een website of de raadpleging van een advertentie op uw computer wordt geplaatst. Ze stelt zich tot doel om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en om u door te verwijzen naar de diensten die geschikt zijn voor uw apparaat (computer, gsm of tablet). De cookies worden met name beheerd door uw internetbrowser.

8.3 DE VERSCHILLENDE UITGEVERS

De cookies van de site: dit zijn cookies die door wonderbox.be in uw apparaat worden geplaatst om te voldoen aan de behoefte tot raadpleging, optimalisering en personalisering van de diensten op de site.

Cookies van derden: het betreft cookies die worden geplaatst door derde ondernemingen (bijvoorbeeld partners) om uw interessecentra te identificeren en eventueel de reclameberichten die u worden gestuurd op en buiten onze site te personaliseren.

Ze kunnen worden geplaatst wanneer u de site raadpleegt of wanneer u klikt in de reclameruimten van de site.

8.4 DE COOKIE-INSTELLINGEN WIJZIGEN

Technische cookies - noodzakelijk voor de werking van de site wonderbox.be

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de site. Ze laten u toe om de belangrijkste functionaliteiten van de site te gebruiken en om uw verbinding te beveiligen.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de site. Ze verlenen u toegang tot de tijdelijke functionaliteiten van de site (bijvoorbeeld opslaan van uw winkelmandje of van uw log-ingegevens). Daarnaast laten ze toe om de grafische weergave van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat. Deze cookies helpen u dus om vlot en op maat op de site te navigeren. Ze worden gedurende 24 uur bewaard zonder dat u daarvoor uw toestemming moet geven.

Bovendien geven deze cookies ons informatie over het gebruik en de prestaties van onze site, over de bezoekersaantallen en over het gebruik van de verschillende elementen van onze site (geraadpleegde content, parcours). Zo kunnen wij statistieken opmaken en het belang en de ergonomie van onze diensten verbeteren (meest bezochte pagina's of rubrieken, meest gelezen artikels, ...). Aan de hand van de cookies weten wij ook hoeveel bezoekers een pagina hebben geraadpleegd.

Punctueel kunnen deze cookies worden geplaatst om, op basis van geaggregeerde en anonieme statistische gegevens, de efficiëntie te meten van de reclamecampagnes van Wonderbox.

Optionele functionele cookies

Het betreft dezelfde functionele cookies die voor langere duur, maximaal 13 maanden, worden bewaard wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Cookies voor gepersonaliseerde content op onze site

Deze cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde content aan te bieden op onze site en om uw klantentrouw te belonen (bijvoorbeeld: peterschapsprogramma). De weigering van deze cookies heeft geen impact op het gebruik van onze site.

Reclamecookies op andere sites

Deze cookies worden gebruikt om u aangepaste informatie te bieden, volgens uw interessecentra, bij het navigeren op het internet. De weigering van deze cookies heeft geen impact op het gebruik van onze site. Het weigeren van reclamecookies heeft echter niet tot gevolg dat u tijdens het navigeren geen advertenties meer ziet. Het enige gevolg is dat er bij de weergave van advertenties geen rekening wordt gehouden met uw interessecentra of voorkeuren wanneer u op het internet navigeert.

Aan de hand van de cookies die worden geplaatst door reclame-instellingen kunnen de sitegebruikers anoniem worden geïdentificeerd. Er worden enkel gegevens doorgegeven waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals de url van de bezochte pagina's, de zoektermen die worden ingevoerd in de zoekmotors of de interacties met de advertenties.

Het kan ook gaan om cookies van partners van WONDERBOX die de bezoekers van onze site identificeren om hen reclameberichten te kunnen doorsturen. Dat kan gebeuren per e-mail, ook als u uw e-mailadres niet hebt meegedeeld aan WONDERBOX. Deze verwerking gebeurt door toedoen van dienstverleners gespecialiseerd in retargeting die uw e-mailadres en uw toestemming om reclameberichten te ontvangen hebben verkregen via hun partners.

8.5 UW INTERNETBROWSER INSTELLEN

U kunt deze cookies op ieder ogenblik uitschakelen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer er cookies in uw computer worden geplaatst en u vraagt om deze cookies al dan niet te accepteren.

U kunt de cookies geval per geval acccepteren of weigeren of alle cookies systematisch weigeren.

Er wordt opgemerkt dat deze instelling uw toegangsvoorwaarden kan wijzigen tot onze content en diensten waarvoor er cookies moeten worden gebruikt. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunt u van een aantal van onze diensten geen gebruik maken. Om het cookiebeheer zo goed mogelijk aan te passen aan uw verwachtingen, verzoeken wij u om bij de instelling van uw browser rekening te houden met het doel van de cookies.

Internet Explorer

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.

Klik onder het tabblad Algemene instellingen, onder Browsergeschiedenis, op Instellingen.

Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox

Ga naar het tabblad Extra van uw browser en selecteer het menu Opties.

Selecteer Privacy in het venster dat verschijnt en klik op Cookies weergeven.

Safari

Kies in uw browser het Actiemenu > Voorkeuren.

Klik op Privacy.

Klik op Cookies weergeven.

Google Chrome

Klik op het icoon van het menu Extra.

Selecteer opties.

Klik op het tabblad Geavanceerde opties en vervolgens op Privacy.

Klik op de knop Cookies weergeven.

Uw cookies instellen

9 - HYPERTEKSTLINKS

De site kan bepaalde links bevatten naar andere sites waarvan wij de content niet kunnen controleren en die niet gedekt zijn door onderhavig Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van deze sites, noch voor de manier waarop uw gegevens er worden verzameld en verwerkt.

10 - BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verbinden ons ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de beveiliging van de gegevens te garanderen. Het betreft passende technische en organisatorische maatregelen die een gepast veiligheidsniveau garanderen. Deze maatregelen zijn onder meer:

 • pseudonimisering en versleuteling van de gegevens;
 • het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de gegevens tijdig te herstellen;
 • een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Met dat doel verzoeken wij u om uw paswoord geheim te houden en het aan niemand mee te delen. U blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen van het niet geheim houden van het paswoord dat u hebt gekozen om toegang te verkrijgen tot uw account.

Ten behoeve van de betalingen worden de betaalkaartgegevens verzameld door OGONE®, onze dienstverlener voor de betalingen. Hij is de enige bestemmeling van de verzamelde gegevens en staat in voor de bewaring ervan. De gegevens worden opgeslagen op de servers van OGONE en worden op geen enkel ogenblik doorgestuurd naar de servers van WONDERBOX. OGONE is belast met het vragen van de toestemming aan de bank en stuurt ons het transactienummer door dat de verrichtingen mogelijk maakt. OGONE bewaart de gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de verrichting en de uitoefening van het herroepingsrecht.

11 - RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht op inzage, verwijdering of portabiliteit van de gegevens die u aangaan en kunt u zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens of aan deze verwerking beperkingen opleggen. U hebt tevens het recht om aan te geven wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden, binnen de voorwaarden bepaald in artikel 40.1 van de wet Informatica en Vrijheden. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Bij het navigeren op de site hebt u op ieder ogenblik toegang tot uw gegevens via uw klantenruimte. U kunt uw gegevens verbeteren als de situatie verandert of zich verzetten tegen de verzameling van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.

Bepaalde gegevens zijn echter noodzakelijk voor de behandeling van uw bestelling. Zonder deze gegevens kunnen wij geen gevolg geven aan uw bestelling.

U kunt tevens op ieder ogenblik uw rechten uitoefenen.  Daarvoor hoeft u enkel een aanvraag te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en adres, naar het volgende adres:

WONDERBOX / Klantendienst
Brand Whitlocklaan 87
1200 Brussel

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet uw aanvraag ondertekend zijn en vergezeld van een identiteitsbewijs zodat wij kunnen nagaan of de aanvraag afkomstig is van de betrokkene. Binnen 1 maand na de ontvangst van de aanvraag zal u een antwoord worden gestuurd. In voorkomend geval, als de aanvraag complex is of als wij veel aanvragen ontvangen, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

U kunt uw rechten ook uitoefenen door uw aanvraag te versturen via het contactformulier onder het tabblad "Hulp & Contact"/" Ons bereiken".

12 – FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna de"DPO" genoemd) is WONDERBOX en kan per post worden gecontacteerd op het volgende adres:

DPO – MULTIPASS

71 rue Desnouettes
75015 PARIS
FRANKRIJK

U kunt de DPO ook contacteren  door uw aanvraag te versturen via het contactformulier onder het tabblad "Hulp & Contact"/" Ons bereiken".

13 - PASSENDE WAARBORGEN

De modelcontractbepalingen die gebruikt worden door WONDERBOX, zijn hier te vinden : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=NL

>> Terug naar de top